1.1 Ritning och kalkylering

I avsaknad av professionella ritprogram ritade vi i all enkelhet upp skissen på altanen i PowerPoint för att ha en ritning att utgå ifrån och samtidigt föra in de olika måtten; både för plintarna, bärlinorna och reglarna. Då trädäcket ska tåla en viss tyngd, tog vi hjälp av en spännviddstabell för att räkna ut vilka mått som gällde givet en viss dimension på virket.

Således kunde vi även beräkna hur mycket material som skulle gå åt och en ungefärlig kostnad för projektet.

Med tanke på mängden varor beställda så uteslöt vi att ombesörja egen leverans, och nappade på idén om hemkörning.

Inga kommentarer ännu.

Kommentera eller ställ en fråga